Reference

Přečtěte si, co říkají účastníci, kteří využili mých služeb:

 

 

 • celý můj pobyt byl ve znamení pohody a bez nejmenšího zádrhelu
 • svůj dík upřímně podtrhuji a Vaši agenturu doporučím svým blízkým
 • cením si velmi dobré schopnosti učitelů vysvětlit probíranou látku, jak slovíčka, tak gramatiku
 • vztah učitel - žák je vskutku přátelský
 • s agenturou PAVLÁTOVÁ jsem spokojena - zejména s výběrem školy
 • pobyt byl pro mne hodně přínosný - uskutečnila jsem si co v době mého studentského věku bylo nemožné
 • studium probíhá v prostředí, které vytváří tlak na mobilizaci vlastních rezerv - to vede k výsledkům doma nemožným!!
 • v rámci finančních možností jsem se zúčastnila několika výletů pořádaných školou
 • služby agentury hodnotím kladně, vše proběhlo bez nejmenší chyby
 • vízum mi udělili na počkání - díky Vaší pomoci jsem zpracovala „dokonalou žádost"
 • ztratila jsem ostych mluvit v cizím jazyce před cizími lidmi
 • děkuji za přání pěkného pobytu a také za ochotu, s jakou jsem se u Vás setkal
 • kladně hodnotím studium v zahraničí zejména proto, že jsem se přestala bát mluvit!!!
 • vaše agentura pomohla celé naší rodině. Děkujeme
 • cením si toho, že mi agentura před odjezdem předala řadu cenných zkušeností, turistických průvodců a také mapy
 • v zahraničí jsem začala přemýšlet anglicky, doma jsem měla stále nějaké únikové cesty...
 • společenských aktivit organizovaných školou jsem se ráda účastnila, ale hodně času mi zabrala příprava na další hodiny
 • během studia v zahraničí jsem získal silnou motivaci pro zlepšení znalostí a pro další studium doma
 • hodnotím kladně zejména seznamovací párty, při kterých byla možnost v příjemném prostředí navázat konverzaci se všemi zahraničními studenty a mluvit a mluvit a mluvit...

 Drahoslava Pavlátová v Irsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglicky se naučíte jedině tehdy, když se budete soustavně věnovat studiu gramatiky, opakovat si slovíčka, vyhledávat příležitosti ke konverzaci a poslouchat anglická rádia či se dívat na anglické televizní kanály. Naučit se anglicky je mnohem těžší než odmaturovat. Je to běh na dlouhou trať. Jazykové kurzy v zahraničí by Vás průběžně měly motivovat. Nemyslete si, že pojedete na týden do jazykové školy v Anglii a zvládnete středoškolskou angličtinu. V zahraničních školách se učí podle moderních učebnic a metodami, které jsou běžně používány i v českých jazykových školách, ale na rozdíl od jedné lekce angličtiny týdně, kdy se ani nestačíte soustředit na probíranou látku, v zahraničí máte celý svůj program zaměřen na komunikaci v angličtině nepřetržitě 24 hodin denně. Neočekávejte však nemožné, výsledky trvalejšího rázu se dostavují až po měsíci tvrdé práce.

Obecně se doporučuje už mírně pokročilým, aby vycestovali a potom jim měsíční pobyt dá takový pokrok jako další roční studium doma. Pokud chce vycestovat úplný začátečník, potom mu doporučujeme základní přípravu před odjezdem a pobyt na 3 měsíce, kdy se vrátí s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Lze říci, že nerodilý mluvčí se bude potýkat s učením se cizímu jazyku celý život a jeden pobyt v zahraničí nevyřeší potřebu dokonalosti v cizím jazyce navždy. Velký rozdíl mezi učením se doma a v zahraničí je to, že v zahraničí jste zatahováni do cizojazyčných aktivit a konverzace každou minutou pobytu v cizině a tím se odbourává jazyková bariéra a nastává pokrok v kvalitě cizojazyčné komunikace. Doma máte stále nějaké únikové cesty. Existuje řada mezinárodních zkoušek z jednotlivých světových jazyků a až tehdy, když dosáhneme uspokojivých výsledků v komunikaci bez omezení i ve složitých situacích a zvládneme zkoušky, si lze říci: naučil jsem se cizí jazyk téměř jako rodilý mluvčí.

Pobyt v zahraničí Vám pomůže překonat komunikační bariéru, zejména pokud jste již delší čas na stejné úrovni. Kromě znalosti jazyka budete obohaceni o poznání místních kultur a tradic. Studium v zahraničí Vás naučí okamžité reakci, spoustě nových výrazů, upevníte si znalosti gramatiky, získáte sebedůvěru a seznámíte se s lidmi z celého světa, protože výuka probíhá v mezinárodně smíšených třídách.